60 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Cin, Şeytan, Büyü ve Nazardan Korunma 1-2

Dini Kitap

Kervan Yayın Dağıtım ADINIZA FATURALI-AYNI GÜN KARGO
45,00 TL
Aynı Gün Kargo

CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA

"Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı babamı ve mü'minleri bağışla."(İbrahim: 41)
"Rabbim! Beni, anamı, babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınlan bağışla; zalimlerin de sadece helâkini artır (onlann köklerini kurut)."(Nuh: 28)
DÜŞMANINI TANI - İBLİSİN KİMLİĞİ
Bunlar, azılı düşmanın İblis hakkındaki bilgilerdir.
Adı: İblis
Memleketi: Gafillerin kalpleri.
Akrabaları: Tagutlar (şeytanlar)
Devamlı oturduğu yer: Cehennem. Orası ne kötü dönüş yeridir.
Derecesi: Birinci derece fâsık
Dolaştığı yerler: Allah'ın adının anılmadığı yerler
Gidiş yolu: Eğrilik
Sermayesi: Arzular
Meclisi: Çarşı ve pazarlar
Yolculuktaki düşmanlan: Müslümanlar
Rehberi: Serap
Çalışma parolası: "Nifak (iki yüzlülük) ahlâkın efendisidir."
Çalışma kıyafeti: Bukalemun gibi, bütün renkler. Her yer için ayrı bir rengi vardır.
Dünyadaki eşi: Giyinik ama çıplak olanlar.
Kimi sevdiği: Allah'ı zikretmekten habersiz olanları sever.
Onu rahatsız eden şey: İstiğfar
Yazısı: Dövme yapmak
Evi: Tuvalet ve banyo
Özelliği: Menfaatine göre gidip gelen
Ortaya çıkış tarihi: Âdem'e secdeyi reddettiği gün.
Arkadaşları: Münafıklar
Rızkının kaynağı: Haram mal
Ameliyathanesi: Pis yerler ve günah işlenen yerler.
Hizmetleri: Kötülüğü emretmek ve ona teşvik etmek Emirleri: Kötü söz ve işleri emreder.
Dini: Küfür (kâfirlik)
Görevi: Kendilerine gazap edilen ve sapıkların genel müdürü
Hizmet süresi: Kıyamete kadar Yolculuk yaptığı yer: Cehennem yolu.
Ticaretteki kârı: Hebaen mensura (savrulmuş toz gibi bütün ticareti boşunadır)
Yolculuk arkadaşları: Cin ve insanların şeytanları İş arkadaşı: Hak karşısında susan Binitinin türü: Yalan
Ücreti: Onun ve taraftarlarına verilecek olan günahtır.
Bağlantı cihazı: Gıybet, koğuculuk ve tecessüs (gizli şeyleri araştırmak)
Tercih ettiği yemek: Ölülerin eti olan gıybet.
Kimden korktuğu: Müttaki müminden.
Kimlerden hoşlanmadığı: Allah'ı çok zikredenlerden hoşlanmaz.
Savunması: Şeytanın tuzağı zayıftır.
Tuzakları: Kadınlar.
Hobisi (özel merakı): Sapıklık.
İdeali: Bütün insanları küfre sevketmek.
Sonu: Bilinen vakitteki gün (kıyamet)
En sevdiği iş: Homoseksüellik ve sevicilik.
Taraftarlarına verdiği parola: Büyükleııenlerin sözü olan "Ben"
Onu coşturup neşelendirenler: Sanatkârlar.
Vaadleri: Size fakirliği vaadeder.
Onu ağlatan: Çok secde yapılması. 
TAKRİZ (ÖVGÜ)
Allah Ta'ala'ya hamd, insanlara ve cinlere gönderilmiş, Peygamberi Muhammed'e temiz âline (ailesine) ve bütün saha- bilerine salât ve selamdan sonra...
Mescid-i Nebî’de, üstad Vahîd Abdusselâm Bâlî, "Vikayetu'l-lnsan min el-Cinni ve'ş-Şeytan" adlı kitabını bana verdi ve onu okuyup hakkındaki görüşlerimi belirtmemi istedi. İşlerim yoğun ve zihnim meşgul olmasına rağmen, onun bu isteğini kabul ettim. Kitabı, başından sonuna kadar okudum. Onda, aklî ve naklî hatalar bulunmadığını, sahasında da yararlı ve yeterli olduğunu gördüm. Bu kitapla, eskiden ve şimdi cinnin insana hulûl ettiğini (içine girdiğini) onun diliyle konuştuğunu, kendinin aslını ve gayesini açıkladığını reddeden, kaybolmaya yüz tutmuş küçük bir topluluğun yanlış görüşleri çürütüldü.
Zayıf ve batıl olanı değil, kaynaklarına ve tahriç edenlerine nisbet ederek tahriçleriyle birlikte, hadislerin sahih ve hasen olanlarını getirme şeklinde ortaya çıkan selef adeti hem kitabı hem yazarı mükemmelleştirdi. Böylece, okuyucu ve yararlanmak isteyen araştırmacıları da rahatlattı. Allah ona, iyilere verdiğini versin.
Her ne kadar, kitabı okutan adıdır, deniliyorsa da, üstad Vahîd'in kitabı, o tür bir kitapta pek az biraraya gelen, iki büyük yararı sağlamıştır.
I.Cinnin varlığı, görüntüleri, hareket ve davranışları, hayır ve şer, fayda ve zarar şeklinde hayata etkileri konusundaki gerçek inancı anlatması.
II.Cin ve şeytan çarpmasını tedavi etmek için, taavvüz ve rukyeleri (Allah'a sığınmak için okunan duaları) açıklaması.
Kitap, hastalıkla ilacı bir arada açıklamıştır, işte bu, kitabı, okuyan ve anlayanlar arasında, her erkek ve kadın mü'minin arzu ettiği şey haline getiren özelliktir.
Son olarak da şunu söylüyorum: Allah'ım! yazdıklarıyla kitabın yazarını yararlı kıl. Bu kitaptaki gerçeği arayıp onu tanıyan ve ona uyan kimseye de yarar sağla. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam etsin.
Ebu Bekr Cabir el-Cezâirî Mescid-i Nebî'de Müderris (Hoca) Hicrî HV1/1409

 

CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA

 

İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
Hamd, Allah'a, selâm, seçtiği kullarına olsun.
Bu kitap ortaya çıkıp kısa sürede beklenmeyen bir şöhret kazandıktan sonra, kimisi övmek, kimisi açıklama istemek, kimisi de tavsiyede bulunmak üzere birçok müslüman genç ve davetçi benimle irtibat kurdu. Allah onlardan razı olsun. Ancak ben, insanların eserlerinin özellikle benim gibi, bilgisi az olanlarınkinin hatasız ve kusursuz olmayacağını bildiğim için, kitabın çok övülmesiyle yetinmeyip onu, bazı faziletli alimlere sundum. Her biri, görüşünü belirtti. Birçok mesele hakkında, tavsiyelerini aldım. Sonunda, kitabı, muhterem şeyhimiz Ebu Bekr el-Cezairî'ye takdim ettim. Allah onu muhafaza buyursun. Geniş ilmi, ileri görüşü ve Allah'a davetteki engin tecrübesiyle kitabı inceleyerek bizi ilminden yararlandırdı ve gerekeni yaptı. Allah ondan razı olsun.
Burada, önemli iki şeye dikkat çekmek gerekiyor:
I.Gençlerden birisi bana; Herhangi bir insan cin çarpmış birisini tedavi edebilir mi? diye sordu.
Ben de: Evet, inşaallah ikinci bölümde belirtilecek tedavi edici özelliklere sahip olman, altıncı bölümde belirtilecek, koruyucularla korunman, ikinci bölümden nasıl bir tedaviden geçeceğini anlaman ve samimi bir niyetle tedaviye başlaman gerekir, dedim.
II.Belki birisi şöyle diyebilir: Tedavi konusunda söylediğin bazı sûre ve ayetlerle Rasûlüllah'ın (s.a.v.) ve ashabından birisinin tedavide bulunduğu sabit değildir. Ben de şöyle derim:    İnsanın, Kur'an'm tamamıyla tedavi olması mümkündür. 
İşte bunun delilleri:
1. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
"Biz, Kur'an'dan mü'minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz." (1)
Bazı alimler, kastedilen manevi şifadır, demişlerdir. Bazıları da, şifa; geneldir, manevidir ve hissidir. Kur'an'da, hem ruhların, hem de bedenlerin şifası vardır, demişlerdir.
2. Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.), bir kadını tedavi etmeğe çalışırken ve ona rukye yaparken (dua okurken) onun (Hz. Aişe'nin) yanına girmiş ve ona şöyle demişti: "Onu (hasta kadını) Allah’ın kitabıyla tedavi et." Peygamber (s.a.v.) umumi konuşmuş, özellikle belirli bazı ayet veya sureleri söylememiştir.
3. Buharî'de geçen rukye hadisinde, Ebu Said el-Hudrî (r.a.), Rasûlüllah’ın (s.a.v.) birisine Fatihayı okuduğunu rivayet etmiştir. Hadisin sonunda, Peygamberin (s.a.v.) ona: "Bunun rukye olduğunu nerden biliyorsun?" demiştir.
Ben de şöyle diyorum: Bu hadiste, yüce sahabinin, Peygamber (s.a.v.) Fatiha ile rukye yaptı mı? Yoksa yapmadı mı? diye düşünmek için beklemediğine açık bir delil vardır.
4. Kur'an'la veya Allah'ın isim ve sıfatlarıyla, dua ve başka şeylerle rukye yapmak, şirk ihtiva etmedikçe caizdir.
Müslim'in Sahih'inde şöyle bir hadis vardır: Bazı kimseler:
- Allah'ın Rasûlü! Biz, cahiliye döneminde rukye yapardık, dediler. Peygamber (s.a.v.) de:
"Bana rukyelerinizi gösterin. İçinde şirk olmadıkça, rukyede bir sakınca yoktur."
İşte bu, caiz olan rukyeyle haram olanı ayırdetmek için, Hz. Peygamber'in koyduğu meşru ölçüdür.
Bu baskı, kırk sayfaya varan birçok ilaveyle öncekinden farklıdır. Bu ilavelerin en önemlisi, ikinci bölümdeki, altıncı ve yedinci örneklerdir. Altıncı sana, kafir (şeytan) cine nasıl davranacağını öğretecek, yedinci ise, özellikle papazlarından birisiyse, hıristiyan cinne nasıl davranacağını öğretecek.
Son olarak, bu baskının yapılmasında bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Özellikle daha, görmeden sevdiğim ve konuşmasını duymadan kitaplarının öğrencisi olduğum büyük şeyhimiz Ebu Bekr el-Cezairî’ye teşekkürlerimi arzediyorum.
Yüce Allah'tan, bu kitabı, yazarına okuyucusuna ve yayınlayanına yararlı kılmasını dilerim. O, çok iyi duyan ve cevap verendir (kabul edendir). Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âline ve bütün ashabına salât etsin.
VahîdBâlî

 

CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA


BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
Hamd, Allah'adır. Ona hamdeder, ondan yardım, hidayet ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ve amellerimizin kötülerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Tek olan, ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.
"Ey inananlar! Allah'tan, ona yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün." Alu imran, 102.
'Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten (nefes alan candan) yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabb'inizden korkun; adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını kırmak) tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir." 
'Ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse, büyük bir başarıya ermiş olur."
Gelelim şimdi:
Sözün en doğrusu, Allah'ın kitab'ıdır. En iyi yol, Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü, Kur'an ve hadiste olmayandır. Her Kur'an ve hadiste olmayan, bidattir. Her bidat, sapıklıktır. Her sapıklık, cehennemdedir.
Müslüman alimlerin bazılarının şüphe vermesini önlemek ve yabancı olan herşeyi uzaklaştırmak üzere inancın koruyucusu olmaları gerekir. Çünkü inanç, dinin direği ve sağlam temelidir.
Birçok müslümanın, gruplar halinde ve tek tek, kahinlere gitmek, onlara inanmak hatta onların gaybi bildiklerine inanmak suretiyle Allah'ın dininden çıktıklarını gördüm. Onlara tavsiyelerde bulunduğumda, bana:    Bize karşılığını
(alternatifini) göster dediler. İşte bu yüzden, bu meseleyi inceleyip yüce Allah'tan bize meşru alternatifi göstermesini istedim.
Bu araştırmayı niye yaptım?
Beni bu araştırmaya sevkeden birçok sebep vardı. Bu sebeplerden bazıları şunlardır:
1.Biz, birşeyi bırakmaya çağırmadan önce, onun atletnatifini göstermemiz gerekir. Mesela, kâhin ve büyücülere gitme konusunda bir gençle tartıştım. Ona, bunun dinen, haram olduğunu söyledim. O da bana: "Gerdeğe girdiğim gün, kendimin bağlı (büyülü) olduğumu anladım. Ne yapayım? Mecburen büyücüye gittim. Sizde bunun karşılığı (alternatifi) olsaydı, ona gitmezdim" dedi.
2.Çoğunlukla, bir kimseye cin geliyor ve ondan haram olan bazı şeyleri yapmasını istiyor. Yapılan bu haksızlık ve düşmanlığa meydan okumak gerekiyordu.
3.Hıristiyan cinlerden bazılarının müslümana gelip ondan haç takmasını istediğini, değilse onu rahatsız edeceğini gördüm.
4.Hıristiyanlar büyüyü gizli bir silah olarak kullanıyorlar. Ben, bir papazın büyük bir İslâmî gayrete sahip müslüman bir kadına büyü yaptığını bunun üzerine, o kadının kendi ailesinden bir haç istediğini, hatta caddede yürürken, bir papaz görünce ona secde ettiğini gördüm. Eğer yüce Allah, Kur'an'la tedavi eden bazı kadeşlerimizi, o kadının yardımına göndermeseydi, iyileşmezdi. Ama, Allaha hamdolsun o iyi oldu.
5.Ben şu ana kadar, bu konuyu İlmî ve nazarî yönleriyle ele alan bir kitap görmedim. Konu, bir kitabın ele alamayacağıı kadar geniştir, birçok araştırmayı gerektirmektedir.
İşte bu ve başka sebeplerle, bu konuda yazmağa başladım. Fakat yazmadan önce çok tereddüt ettim. Çünkü bu, çok tehlikeli bir konudur. Ancak yüce Allah'tan yardım dileyip girenin şaşırmadığı bir yola girdim: O da, söylediklerimin ve yazdıklarımın hepsinde delile dayanmak. Bir hadis zikrettiğimde, hemen onun sahihlik ve zayıflık derecesini belirttim. Hadislerin çoğunun kaynaklarını gösterdim.
Bu araştırmada, kitaplardan çıkarılan nazarî yönle, bütün söylediklerimde, kitap ve sünnete dayanarak tecrübe ve çalışmadan çıkarılan İlmî yönü biraraya getirdim.
Araştırmayı iki kitaba ayırdım.
Birinci Kitap: Bu, cin ve şeytanlara aittir. Buna, "Vikayetu'l-İnsan min el-Cinni ve'ş-Şeytan" adını verdim.
İkinci Kitap: Bu, büyü ve onun iptali (çürütülmesi) ile ilgilidir. Bu kitabın adını da, "Es-Sârimu'l-Bettâr fi't-Tesaddî li's- Seharati'l-Eşrar" koydum. 
Birinci kitabı, altı bölüme ayırdım.
Birinci bölüm: Cin hurafe değil, gerçektir.
İkinci bölüm: Sara ne demektir ve tedavisi.
Üçüncü bölüm: Şeytanın peygamberlerin karşısına nasıl çıktığı.
Dördüncü bölüm: Şeytanın insanla ilgisi.
Beşinci bölüm: Şeytanın kalpleri bozmak ve kötülüğe düşürmek için kullandığı malzemeler.
Altıncı bölüm: İnsanın, şeytana karşı korunacağı şeyler.
Şuna dikkat etmeniz gerekir. Benim bu sözlerimde, kitap ve sünnete uygun bulduğunuz her şeyi alın. O ikisine aykırı bulduğunuz hiçbir şeyi almayın ve onlara önem vermeyin. Kitap ve sünnete dayanan her türlü tenkide açığım.
Bu araştırmayı yayınlamada bana yardımcı olan herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Yüce Allah’tan bize, sözlerimizde, fiillerimizde ve her türlü davranışımızda ihlas vermesini diliyorum. Allah'ım bildiğimiz şeyi sana ortak koşmaktan, zatına sığınıyoruz. Bilmediğimiz şeyden dolayı da senden bağışlamanı diliyoruz. Allah'ım! Kulun ve elçin Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam et.
Vahîd Abdusselâm Bâlî 

CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA

İÇİNDEKİLER
Önsöz    11

BİRİNCİ BÖLÜM
Cinnin tarifi    21
Müminlerin cin ve şeytanlar hakkındaki inancı    22
Bu inanç ve hikayeler karşısında müslümanın tutumu nasıl olmalıdır? 26
Cinnin var olduğunu gösteren deliller    28
Cinlerin hakkında Kur'an ve Hadis'te gelen delillerin teferruatı    30
Cinnin insanı çarpması    34
Cin çarpmasının varlığına dair hadisteki deliller    35
Cinnin varlığına dair bazı akli deliller    37
Cinlerin sebep olduğu hastalık ve zararların çeşitleri    38
insanda korku ve ürküntü meydana getirmek    39
İnsanların cinden korkmalarının sebepleri    40
Cinden korkma duygusunun tedavisi    41
Psikolojik ve asabi hastalıklar    49
Organik hastalıklar    50
Gözlerin büyülenip hayaller gösterilmesi    50
Aralarında ilgi ve bağ bulunan kimselerin arasını açıp
onları birbirine düşürmek ve düşman etmek    51
Kadın hastalıkları    52
Cinsel rahatsızlıklar    53
Cinlerin bazı kimselerin evleriyle uğraşmaları    53
Cinleri kovma ve yakma duası    56
Cinler evden nasıl kovulur?    61
Cinnin eziyet etmek için insana musallat olmasının sebepleri    62
Birinci Durum
Büyücüler ve onlara gidenler    62
İkinci Durum
Zar halkaları ve bunlara katılanlar    63
Üçüncü Durum
Bidat (uydurma) olan zühd ve ibadet    67
Dördüncü Durum
Cinlerin insanlara zulmetmeleri    68
Beşinci Durum
Cinlerin insanlara aşık olmaları    68
Altıncı Durum
Cinlerin insanları cezalandırmaları    68 
Cinnin inhanı çarpma belirtileri    69
Uyanıkken görülen cin çarpma belirtileri    69
Uyku halinde ortaya çıkan cin çarpma    belirtileri    71
Tedavî edende bulunması gereken nitelik ve şartlar    71
Hastalık nasıl teşhis edilir?    73
Rukye (bu konuyla ilgili Kurah âyetlerinin ve    duaların) okunması    75
Cinni rahatsız eden âyetler    ,..96
Kust-i hindiyi enfiye gibi burna çekmek    119
Kust-i hindî ile tedavi olma şekli     '    121
Hastanın ne yapması gerekir? ,    122
Zemzem suyunun içilmesi    131
Zemzem suyunun nasıl içileceği    132
Zeytin yağı sürünmek    133
Hasta bayılıp kendinden geçmemişse    135
Cin sözünde durmayıp geri dönerse ona okunacak dualar    136
Cinle insan arasındaki aşkın tedavisi     139
Cinnin kötülüğünden ve şeytanlardan koruyan on şey    139
Doğru tedavî nasıl yapılır?  140
İKİNCİ BÖLÜM
Büyü ve büyücüler        153
Arap dilinde büyü    153
Büyünün terim mânâsı         154
Büyünün varlığı konusundaki deliller    155
I- Kur'an-ı Kerim'deki deliller    155
II-Hadis'teki deliller    156
Alimlerin büyü hakkındaki görüşleri     157
Büyünün çeşitleri    158
Yıldız ve gezegenlerle büyü yapılması    159
Büyücülere göre büyücüde bulunması gereken şartlar    162
Büyücünün toplumdaki görevi    164
Büyücü büyüsünü nasıl yapar?    166
Büyünün büyü yapılana tesiri    168
Büyü hakkında yararlı bilgiler    168
Müslüman kardeşim! Bu türlü tedavî edenlerden sakın    170
Büyücüyü tanıtan alametler      170
Büyücülere gitmek iyi birşey değildir    171
Büyüden nasıl korunursun?     175
1-Nefsi, imanla güçlendirmek    175
Cin, Büyü ve Nazardan Nasıl Korunmalıyız? F. 21
2-Sabah akşam yapılan dua ve zikirlere devam etmek    176
3-Sabahleyin aç karnına acve (kaliteli Medine hurması) yemek    178
4-Büyücülere gitmemek, büyünün kötülüğünden
korunma yollarının en önemlilerindendir    179
Büyünün tedavisi     179
Büyü tedavisinde senâ şurubu    185
Senâ şurubunun hazırlanma şekli    187
Büyünün hacamatla tedavisi    188
Hacamatın (kan aldırmanın) zamanı    191
Ailesiyle cinsel münasebette bulunamayanın tedavisi    192
Firavunların lâ 'netinin aslı nedir?    194
Firavunların mezarlarını açanların başlarına gelen şeylerin yorumu nedir?. 195
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nazar ve hasetten nasıl korunuruz ve nasıl tedavi oluruz?    209
Nazar    209
Nazarın var olduğuna dair âyet ve hadîsler    210
Nazarı tedavi    214
Nazar gerçek ve sabittir    214
Nazarla hasedin farkı    215
Haset    215
Hasedin var olduğuna dair âyet ve hadisten deliller      215
Kendisinden korunabilmek için hasetçinin özellikleri    217
İslâm'ın ışığında hasedin tedavisi    .    219
Nazarın etkileri    221
1-Olmadan önce nazarı geri çeviren tedavi    221
2-Olduktan sonra nazarın tedavisi    223
Yıkanma şekli     224
3-Rukye (meşru dua) ve zikirlerle tedavi      225
Hz. Peygamberin kötü şeylerden Allah'a sığınmak için okuduğu dualar 225
Nazar ve hasetten korunmak için bazı yaygınlaşmış bidatler (kötü şeyler) .230
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Psikolojik ve asabi hastalıklar    235
Vehim    :    235
Sara (epilepsi)    237
Saranın sebepleri     238
Çocuklarda sara    :    240
Elektronik oyunlar ve çocuklarda sara    240
Tıbbi sara hastalığının (epilepsinin) belirgin özellikleri    240
Saranın tedavisi        .    241
Depresyon    242
Depresyonun belirti ve sebepleri     242
Depresyonun tedavisi    243
Stres    248
Stresin belirtileri    249
Stresin sebepleri        249
Stresin tedavisi    249
Doğru müminin nitelikleri -ruh sağlığının ölçüsü-    251
îman mükemmelliğine götüren hasletlerin listesi    252
Kayıtsız ve şartsız olarak emredilen hasletlerin en önemlileri    255
Bâtınla (içerisiyle) ilgili büyük günahlar    258
Kayıtsız şartsız yasaklananlar    260
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sabah ve akşam okunan zikirler    267
Müslümanın uyumak istediği zaman okuyacağı dua    297
Uykusuzluk çekenin okuyacağı dua    298
Uykusunda korkan kimsenin okuyacağı dua    300
Rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen birşey görenin okuyacağı dua 301
Tuvalete girmek isteyenin okuyacağı dua    302
Yerken ve içerken besmele çekilmesi    303
Evden çıkarken okunacak dua    304
Eve girerken okunacak dua    305
Cinsel ilişkide bulunmak istendiğinde okunacak dua    307
İnsan öfkelendiğinde ne söyler ve ne yapar?    307
Çocuklar kötü şeylerden hangi dualarla korunur?    309
Yalnızken okunacak dualar        309
Vesveseye tutulanın okuyacağı dua    311
insanın karşısına şeytan çıktığında veya ondan korktuğunda ne der? 313
Horozun ötüşünü, eşeğin anırmasını ve
köpeğin havlamasını duyan kimsenin okuyacağı dua    315
Gül denilen şeytanlar göründüklerinde okunacak dua    315
Yeni bir yerde konaklayan kimsenin okuyacağı dua      316
Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin    316
Bibliyografya    319
İçindekiler    320

Kullanıcı Yorumları

Bu ürün için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yazan sen ol.
Seçim
Taksit
Aylık Ödeme
Toplam
Tek Çekim
0,00 ₺
45,00 ₺
Sepete Eklendi